PROGRAM SiKEMBAR
http://www.e-sikembar.org/

 

SYARAT-SYARAT:

1. Warga negara Malaysia (seperti yang tertera di MyKad).

2. Sama ada:

a) Ibu ATAU Bapa yang lahir di Selangor dan sedang menetap di Selangor
b) ATAU anak yang lahir di Selangor dan sedang menetap di Selangor
c) ATAU ibu dan bapa yang bermastautin di Selangor secara sah sekurang-kurangnya 5 tahun. Perlu mendapat pengesahan bermastautin daripada Ketua Kampung / Penghulu / Pengerusi Taman Perumahan / Senator / ADUN / Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan di kawasan tempat tinggal.

3. Pendapatan seisi rumah menepati:
a) RM2,500 ke bawah yang menanggung 1 orang anak ATAU
b) RM3,000 ke bawah yang menanggung 2 orang anak
4. Suami dan isteri bekerja.
5. Menghantar anak ke TASKA / Nurseri.
6. Terhad kepada 2 orang anak yang berumur 4 tahun ke bawah

PARENTING TIPS